• O spółce

Obiecujemy tworzyć zaufanie klienta i wartość, a także wypełniać nasze zobowiązania względem społeczeństwa.

Firma Zalman dołoży starań, aby przynieść społeczeństwu korzyść jako odpowiedzialna, wiodąca firma światowej klasy, której wartość powstała w wyniku zorientowanego na klienta zarządzania w oparciu o nowatorski sposób myślenia.

 • Etyka dla klientów i partnerów

  - Zapewnimy innowacyjne produkty i usługi, gwarantując zadowolenie klienta.

  - Będziemy wzrastać i rozwijać się wspólnie z naszymi partnerami, by zapewnić wspólną korzyść dzięki ciężkiej pracy i prawości.

 • Etyka dla inwestorów

  - Będziemy szanować prawa i interesy inwestorów dzięki transparentnemu i odpowiedzialnemu zarządzaniu. Przekażemy niezbędne informacje zarządcze w odpowiednim czasie.

  - Postaramy się zwiększać wartość firmy przez działania innowacyjne i strategie rozwoju.

 • Etyka dla personelu

  - Będziemy szanować prawo oraz klientów, a także wypełniać nasze zobowiązania w oparciu o wzajemną ufność i szczerość.

  - Zapewnimy uczciwe możliwości, oparte na umiejętnościach i zdolnościach, by utworzyć kulturę organizacji na bazie samo-motywacji.

  - Zapewnimy personelowi odpowiednie wynagrodzenie, oparte na umiejętnościach i osiągnięciach, by wytworzyć poczucie dumy i znaczących osiągnięć.

 • Etyka dla społeczeństwa

  - Będziemy szanować stosowne wartości społeczne i prawo, spełniając nasze obowiązki względem społeczeństwa.

  - Dokonamy wszelkich starań, by chronić przyrodę i środowisko.